Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация:

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на обработващ лични данни по предоставяне на туристически услуги, Макланд Травел ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование Макланд Травел ЕООД
 2. ЕИ 200284061
 3. Адрес на управление: гр. София, ж.к. Изгрев, Ул.Елемаг 17, бл.308
 4. Търговски адрес : гр. София, Бул. „Цар Освободител 17А
 5. E-mail: office@maclandtravel.com
 6. Телефон.: 02 9438585

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Макланд Травел, събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на оферти, самолетни билети, рент а кар, хотелски настанявания, медицински застраховки и др.свързнаи с Вашите искания и съобразени с (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • С изрично съгласие от Ваша страна;
 • Изпълнение на задълженията на Макланд Травел с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Макланд Травел;

(2) Макланд Травел обработва лични Ви данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които предоставяме за обработка на трети лица, за да Ви предоставим услугите, действаме в качеството си на администратор на лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Макланд Травел събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договори сединствено и само с Ваше съгласие, като за целта подписвате Декларация за съгласие на ползване на личните Ви данни. Данните Ви ще бъдат използвани за следните нужди на фирмата:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • създаване на договори;
 • счетоводни цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата и др.

(2) Макланд Травел спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничва обработването само и единствено за конкретното искане;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Макланд Травел може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Макланд Травел ?

Чл. 3. (1) Макланд Травел използвалични данни за следните цели:

 • Изпращане на оферти, поискани от клиента и създаване на резервации, свързани с Ваши пътувания в страната и чужбина.
 • Изпращане на информация относно настъпили промени след издаване на самолетни билети;
 • Чекиране – по искане от клиента.
 • Създаване на профили за милни карти.
 • Резервации за хотелско настаняване
 • Медицински застраховки
 • Попълване на договори за туристически пакети
 • Наемане на рент а кар
 • Трансфери
 • Изпращане на протоколи и инвойси.

(2) Макланд Травел обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, личен документ (лична карта, паспорт и др.))
  • Цел, за която се събират данните: 
  • Създаване на резервация за пътуване или престой или и двете;
  • За създаване на потребителски профил във връзка с набиране на мили / милни карти /.
  • За счетоводни цели.
  • За информация, касаеща, пътуванията на потребителите.
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на туристически услуги, протокол за издаване на самолетни билети.

(3) Макланд Травел не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани само от лицата, за които се отнасят или от администратори на лични данни, упълномощени от тях.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Съхраняването на Вашите лични данни е за срок от 5 (пет) години считано от завършването на последната използвана услуга, освен в случаите, в които е предвиден друг срок, съгласно приложимото законодателство. След изтичането на този срок, данните Ви ще бъдат унищожи, ако потребителят не изяви доброволно съгласие за запазване на данните му, с цел последващо обслужване.

(2) Макланд Травел се задължава да Ви уведоми, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнението на взаимните ви работни отношения.

(3) Макланд Травел,съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока посочен по – горе.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Макланд Травел,ще Ви уведомява в случайте, когато се налага Ваши данни да бъдат предадени на третастрана или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на имейл или друга писмена форма на отказ.

(2) Макланд Травел има право да поиска да удостоверите своята самоличност, преди да предприеме изтриване на данните Ви.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият профил ще стане неактивен и няма да можете да използвате предлаганите услуги.

 

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Макланд Травел потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас и за какво.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с профила си, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Макланд Травел Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Макланд Травел си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, като изпратите имейл с искане за корекция на данните Ви.

.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате изтриване на лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием, без забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, на ЕС;

(2) Макланд Травел не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане писмено , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнася ИСКАНЕТО ЗА ИЗТРИВАНЕ, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация..

(4) Макланд Травел не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

 

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате да се ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява Макланд Травел да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • когато Макланд Травелц не се нуждае повече от личните данни но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;


Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете да поискате от Макланд Травел директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически възможно, след като предоставите искането в писмен вид и удостоверите Вашата самоличност.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от да бъдете информирани, на кого и за какви цели се предоставят личните Ви данни, на трета страна, като можете откажете предоставянето им, като в тези случаи Макланд Травел, не носи отговорност за отказ на третата страна да бъдете обслужени.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Макланд Травел , които се отнасят до Вас.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Макланд Травел установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Макланд Травел е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на резервация/покупка на туристическа услуга (пътуване или престой) и след подадена заявка от Ваша страна, Макланд Травел предава необходимата информация към съответния собственик на услуга, който обработва Вашите данни като администратор за целите на осигуряване на заявената от Вас услуга.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трета страна в сделката, ако това не е изрично необходимо за осигуряване на заявената от Вас услуга.

 

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на Макланд Травел да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на конкретна услуга, фирмата ,действа в качеството на обработващ личните данни.